Povodňový plán obce Loučná nad DesnouHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Loučná nad Desnou

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Loučná nad Desnou a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Loučná nad Desnou leží v údolí horního toku řeky Desné pod soutokem jejích největších zdrojnic - Hučivé Desné, která je největším zdrojem povodňových vod z Anenských hor, kde voda stéká z prudkých kamenitých svahů při jarním tání i při letních přívalových deštích, a Divoké Desné, která je částečně spoutaná vodním dílem Dlouhé Stráně (dolní nádrž). Od soutoku Hučivé a Divoké Desné až po konec obce se oblast řadí mezi oblasti s významným povodňovým rizikem PM-15.

Základní hydrologické údaje vodních toků na území obce

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Desná Kouty nad Desnou 31,2 43,387 9 23,6 32 56,9 70,1

Vodní toky na území obce Loučná nad Desnou

Desná (německy Tess) je levostranný přítok řeky Moravy v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Délka toku činí 31 km. Spolu s Divokou Desnou, která je označována jako hlavní pramenný tok dosahuje délky 43,4 km. Plocha povodí měří 338 km2. Pramení v Medvědím žlebu pod Vysokou holí v Hrubém Jeseníku. Až k soutoku s Hučivou Desnou v Koutech nad Desnou v nadmořské výšce 560 m se také nazývá Divoká Desná. Dále směřuje převážně jihozápadním směrem. Protéká Loučnou nad Desnou, okrajem Maršíkova a Rapotínem, u kterého ji výrazně posilují přítoky Merta a Losinka. Dále protéká Vikýřovicemi, Šumperkem a obcí Sudkov. Vlévá se zleva do řeky Moravy u Postřelmova v nadmořské výšce 281 m. Zájmová oblast obce leží v povodí řeky Desné, která protéká územím ve směru severovýchod - jihozápad.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Loučná nad Desnou

Přehled vodních děl na území obce Loučná nad Desnou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V části Rejhotice se nachází horní a dolní nádrž Dlouhé Stráně a PVE.