Povodňový plán obce MladeckoHladinoměry - Mladecko

Jakartovice (Hvozdnice)

Hlásný profil kategorie C ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází ve východní části zastavěného území obce Jakartovice v blízkosti č.p. 4 na pravém břehu Hvozdnice před soutokem s Heřmanickým potokem. Jedná se o operativní profil ČHMÚ.

Litultovice-Luhy (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C Litultovice-Luhy (bez přenosu dat) je umístěný na lávce u rodinného domu Jana Gališe – Litultovice-Luhy č. p. 180. Provozovatelem stanice je městys Litultovice. Městys dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava). SPA jsou měřeny od spodní hrany lávky, na které je hlásný profil umístěn.

Pilný Mlýn (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C s automatickým odesílám dat a výstražných SMS zpráv se nachází na mostu přes tok Hvozdnice č. 44331-3 v místní části Pilný Mlýn - k. ú. městysu Litultovice. Hlásný profil je směrodatný pro obce Dolní Životice a Otice. Profil je ve správě obcí Otice a Dolní Životice.