KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Pilný Mlýn (Hvozdnice)
Tok: Hvozdnice
Stanice: Pilný Mlýn (Hvozdnice)
GPS: 49.8870671°N, 17.7344039°E
Obec: Litultovice
ORP: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C s automatickým odesílám dat a výstražných SMS zpráv se nachází na mostu přes tok Hvozdnice č. 44331-3 v místní části Pilný Mlýn - k. ú. městysu Litultovice. Hlásný profil je směrodatný pro obce Dolní Životice a Otice. Profil je ve správě obcí Otice a Dolní Životice.
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-0900-0-00
Provozovatel stanice: Obce Otice a Dolní Životice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
70
III.SPA ohrožení
90
Četnost hlášení SPA
I.SPA 4x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50434#H-Otice
export evidenčního listu: 25.07.2024 08:03
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.