Povodňový plán obce MladeckoSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mladecko a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5
Vedoucí provozu:
Vladan Pivovarník

Tel.: 596 657 516
E-mail: opava.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Povodí Odry, státní podnik spravuje na území obce Mladecko pouze jeden vodní tok.

Název vodního toku IDVT ČHP
Hvozdnice 10100125 2-02-02-0880-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území obce Mladecko, u kterých se správce neurčuje. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10211820 2-02-02-0880-0-00
náhon 10216079 2-02-02-0880-0-00
odvodnění 10211851 2-02-02-0880-0-00