Povodňový plán obce Mladecko



Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mladecko 19, 747 54 Mladecko
Tel.: 553 668 314
E-mail: obec.mladecko@seznam.cz
Krnovská 2955/71C, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 111
E-mail: posta@opava-city.cz
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
E-mail: povoden@msk.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.