Povodňový plán obce MladeckoOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Opava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Mladecko.

Osoby na území obce Mladecko budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikací III/46016 a III/46022, které se stanou neprůjezdnými. Proto byla stanovená ústupová (objízdná) trasa přes Mladecký dvůr po silnici III/46016 (z druhé strany směrem na obec Deštná po silnici I/46 ). 
Dopravní omezení na území obce Mladecko
Objízdné trasy na území obce Mladecko

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.