Povodňový plán obce Mladecko



POVODŇOVÝ PLÁN obce Mladecko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 15400/922/45.17/2013; ze dne 31. 10. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 129101/2013/HKŘ/StJ/2 ; ze dne 03. 12. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 06. 2024
offline verze 18. 06. 2024
digitalizovaná verze 18. 06. 2024
databáze POVIS 18. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i