Povodňový plán obce MladeckoSrážkoměry - Mladecko

Litultovice-Choltice

Srážkoměr ve správě městyse Litultovice je umístěn na stožáru elektrického vedení v městysi Litultovice, v místní části Choltice, v blízkosti č.p. 144 a místního větrného mlýna.

Mladecko-ZŠ

Srážkoměr ve správě obce Mladecko se nachází na střeše Základní školy Mladecko (č.p. 67), která se nachází v severní části intravilánu obce.

Staré Heřminovy

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází v obci Staré Heřminovy, na zemědělské budově (parcelní číslo 144). Provozovatelem srážkoměru je obec Staré Heřminovy. 

VD Kružberk

Srážkoměrná stanice se nachází na levém břehu řeky Moravice, cca 300 m pod hrází vodního díla Kružberk. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Životské Hory

Automatická srážkoměrná stanice, jenž provozují obce Dolní Životice a Otice se nachází na garáži č.p. 158 v místní části Životské Hory na k. ú. obce Lhotka u Litultovic.