Povodňový plán obce MladeckoDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jana Švejdová Starostka 553 668 314

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Pavel Horák Místostarosta 553 668 314
Petr Koláček Zastupitel 553 668 314

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
Petr Brhel

Traktory, bagr, fekální vůz

   Petr Brhel

Svazek obcí pro

provoz skupinového

vodovodu Litultovic

Skupinový vodovod

Úřad městyse Litultovice 1, 747 55 Litultovice

Ing. Marek Štencel

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Mladecko

Místo Typ Adresa Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Mladecko Místo shromáždění, ubytování, stravování Mladecko 67,
747 54 Mladecko
553 668 324 360 360
KD Mladecko Místo shromáždění, ubytování, stravování Mladecko 56,
747 54 Mladecko
553 668 324 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna TEMPO Mladecko 19, 747 54 Mladecko Jana Trlicová 553 668 318

Subjekty zajišťující nouzové pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Svazek obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice Úpravna vody, Litultovice – Luhy 254 Ing. Marek Štencel 602 128 986