Povodňový plán obce MladeckoCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Tok Hvozdnice má oficiálně stanovené záplavové území. Podle Q100 je na území obce Mladecko ohrožován pouze 1 objekt, který není trvale obývaný, ostatní objekty se nacházejí ve správním území obcí Litultovice a Jakartovice. Tento objekt je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekt byl stanoven především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Mladecko - agregované

Mapa ohrožených objektů

Ohrožené objekty na území obce Mladecko s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Na území obce Mladecko se nenacházejí žádné ohrožující objekty ani kontaminovaná místa.
Ohrožující objekty na území obce Mladecko
Kontaminovaná místa na území obce Mladecko

Ohrožené  a ohrožující objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Mladecko.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadu Mladecko u předsedy povodňové komise obce.