Povodňový plán obce DobřívPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dobřív

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR955/000049/2019; ze dne 06. 02. 2019
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 6333/2019-323; ze dne 30. 01. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeRo/289-3/OŽP/19; ze dne 08. 02. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 04. 2023
offline verze 19. 04. 2023
digitalizovaná verze 19. 04. 2023
databáze POVIS 19. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i