Povodňový plán obce DobřívSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobřív a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov

Přímý výkon správy toku:
Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka
Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň
tel: 377 307 111
fax: 377 237 36
1
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dobřív, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Klabava 10100060 1-11-01-020,
1-11-01-016,
1-11-01-014,
1-11-01-012
Ledný potok 10257911 1-11-01-015
Vlčí potok 10263152 1-11-01-012
PP Klabavy 10247902 1-11-01-016
LP Klabavy 10260202 1-11-01-014

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, Plzeň, 326 00
tel.: 956 955 111
email: st955@lesycr.cz

Správce vodních toků, rajon 504
Václav Šťastný, tel.:725 129 610, e-mail: Vaclav.Stastny1@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Dobřív, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kudibal 10281266 1-11-01-016
Skořický potok 10272992 1-11-01-019
PP Klabavy 200274797 1-11-01-020
LP Klabavy 10257522 1-11-01-012
LP Holoubkovského p. 10273571 1-11-01-028
PP Skořického p. 10265697 1-11-01-019

 

  • Vodní toky ve správě Ministerstvo obrany ČR
Správce:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.- Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Přímý výkon správy toku: 
Divize Hořovice - Slavíkova 106, 262 23 Jince
Ing. Petr Švadlena
tel.: 954 001 911
email: petr.svadlena@vls.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Ministerstva Obrany ČR spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Dobřív, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Ledný potok
10257911 1-11-01-015
PB Ledný potok 10283118 1-11-01-015
PB Ledný potok 10272526 1-11-01-015
LB Ledný potok 10258699 1-11-01-015