Povodňový plán obce DobřívDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Ondřejíček Jiří OÚ Dobřív 305 776 171 311

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Reindl Jiří MONTFER s.r.o., Dobřív 8

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky
Adresa Kontakt
SDH Dobřív
 • CAS 30 Tatra 815-7
 • CAS 32 Tatra 138
 • DA MB Sprinter
 • DA 12 Avia
 • Přívěs
 • Elektrocentrála
 • Kalové čerpadlo (3x)
 • Plovoucí čerpadlo (2x)
 • PMS 12 (2x)
Dobřív 165, 338 44  Dobřív Rychlý Šimon
737 573 086

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dobřív

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
TJ SOKOL Dobřív Ubytování Dobřív 200, 338 44 Dobřív Šnauerová Jana 737 549 726 244 --
Základní škola Ubytování Dobřív 62, 338 44 Dobřív Mgr. Lenka Hanzlíková 737 723 826 100 --

 

Zásobování

Je nutné zajistit dovoz stravování ze školní jídelny.

Obec Dobřív je zásobena pitnou vodou z vodovodu Strašice -Rokycany. Provoz zajišťuje Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o..
Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno z cisterny Mirošov.