Povodňový plán obce DobřívPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Obec Dobřív, 338 44  Dobřív čp. 305
Tel.: 371 783 481, 776 171 311
E-mail: obec.dobriv@raz-dva.cz
Masarykovo náměstí 1,Střed ,337 01 Rokycany
Tel: 371 706 111
E-mail: povodne@rokycany.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail:
povodne@plzensky-kraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.