Povodňový plán obce DobřívCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Dobřív je při povodni ohrožováno zhruba 66 obytných budov a chatová oblast rekreačních objektů. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Dobřív - agregované

dobriv_oo

Ohrožené objekty na území obce Dobřív s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Ohrožujícím objektem na území obce Dobřív je ČOV, kde hrozí únik znečišťujících látek a průmyslový areál, kde hrozí odplavení většího množství materiálu do toku.
Ohrožující objekty na území obce Dobřív
Kontaminovaná místa na území obce Dobřív

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dobřív.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Dobřív u předsedy povodňové komise obce.