Povodňový plán obce DobřívPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Obec Dobřív
338 44  Dobřív čp. 305
Tel.: 371 783 396, 371 783 481
E-mail: obec@obecdobriv.cz
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
Tel: 371 706 111
Fax: 371 706 115
E-mail: epodatelna@rokycany.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Ladislav Janík
Tel: 371 706 240, 737 200 990
E-mail: ladislav.janik@rokycany.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel: 377 195 111
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Jakub Rataj
Tel: 377 195 379; 777 353 626
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra