Povodňový plán obce DobřívHladinoměry - Dobřív

Dobřív (Klabava)

Vodočetná lať umístěna na mostní konstrukci přes Klabavu na dopravní komunikaci č. 11727 v obci Dobřív.

Hrádek (Klabava)

Hlásný profil kat. A se nachází na mostě na ulici U Koupaliště, na území města Rokycany. Platnost SPA je po vodní dílo Klabava. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Plzeň.

Strašice (Klabava)

Hlásný profil kat. C ve správě MěÚ Rokycany. Centrem sběru dat je RPP ČHMÚ Plzeň.

Tři Trubky F2C (Třítrubecký potok)

Hlásný profil kat. C ve správě KÚ Plzeň. Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci na vodním toku Třítrubeckého potoka pod soutokem s vodním tokem Rezerva.