Povodňový plán obce ČelechoviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čelechovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Osoba pověřená vedením provozu: Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 581 200 493, 581 277 512
E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Kopřivnice 10192273 4-10-03-1290-0-10

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok
10187198 4-10-03-1290-0-10