Povodňový plán obce ČelechovicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Čelechovice 38, 751 03 Čelechovice
Tel: 581 746 003, 602 514 387
E-mail: obec@celechovice.cz
Šířava 25, 750 11 Přerov
Tel: 581 268 111, 950 781 018
E-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.