Plán spojení obce Čelechovice


Zobrazit:

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

HZS - stanice Přerov

K Moštěnici 375/9a, 750 02 Přerov
telefon: 950781011
fax: 950781001
e-mail: radek.ocelka@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/ps-prerov-pozarni-stanice-prerov.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/ps-prerov-pozarni-stanice-prerov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OCELKA Radek Ing. Přerov, K Moštěnici 375/9a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Ú 950 781 062 radek.ocelka@hzscr.cz

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770001
e-mail: epodatelna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 olk.reditel@hzscr.cz
ČERNÝ Jaroslav Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP 950 770 050 olk.nam.prev@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Přerov

K Moštěnici 375/9a, 750 02 Přerov
telefon: 950781020
e-mail: miroslav.cocek@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČOČEK Miroslav Plk., Ing. K Moštěnici 375/9a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov ředitel ÚO Přerov 950 781 020 miroslav.cocek@hzscr.cz

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
telefon: 974761229
e-mail: krpm.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANDSFELD Tomáš plk. Mgr. KŘP Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc ředitel Krajského ř. policie Olomouckého kr. 974 761 229 krpm.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Přerov II

U Výstaviště 3183/18, 75152 Přerov
telefon: 974778701
e-mail: krpm.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-prerov-2.aspx http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-prerov-2.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VANČURA Aleš npor. Bc., DiS. PČR - Obvodní oddělení Přerov II vedoucí 974 778 701 krpm.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Přerov

U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
telefon: 974778299
fax: 974778900
e-mail: pr.oo.prerov.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CRHA Martin plk. Mgr. Bc. U Výstaviště 18, 751 52 Přerov Ředitel územního odboru Přerov, Policie ČR 974 778 299 pr.oo.prerov.evidence@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava, provoz Přerov

ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
telefon: 581200491-3
e-mail: provozprerov@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JUREČKA Martin Ing. Povodí Moravy, s.p. provoz Přerov pověřen vedením provozu Přerov 581200491-3 provozprerov@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov

Dvořákova 1800/75, 750 02 Přerov
telefon: 585544200
www: https://www.zzsol.cz/kontakty/uzemni-odbory https://www.zzsol.cz/kontakty/uzemni-odbory

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PÁSEK Marek MUDr. Územní odbor Přerov, Dvořákova 75, Přerov 750 02 ředitel 581 650 614 marek.pasek@zzsol.cz

ZZS Olomouckého kraje

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
telefon: 585 544 200
fax: 585 223 693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz
BOLARD Břetislav MUDr. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200

Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Přerov

Dvořákova 75, 751 52 Přerov
telefon: 581271111
www: https://nemocniceprerov.agel.cz/index.html https://nemocniceprerov.agel.cz/index.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUČKOVÁ Katarína Ing., MBA Nemocnice Šternberk, Jívavská 20, 785 01 místopředseda představenstva AGEL 582 315 818 sekretariatSMN@smn.agel.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc - oddělení ochrany vod

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: martin.masek@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAŠEK Martin Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc vedoucí oddělení ochrany vod 585 206 543 martin.masek@cizp.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: ol.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Olomouc http://www.cizp.cz/OI-Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PETR David Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc ředitel OI 585 206 541 david.petr@cizp.cz

KHS - Územní pracoviště Přerov

Dvořákova 1800/75, 750 02 Přerov
telefon: 581283111
fax: 581205090
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: http://www.khsolc.cz/kontakt http://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LINDNEROVÁ Jarmila Ing. Dvořákova 1800/75, 750 02 Přerov vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 581 283 213 jarmila.lindnerova@khsolc.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
telefon: 585719111
fax: 585719245
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr., Ph.D. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka KHS 585 719 246 reditel@khsolc.cz
NECHVÁTALOVÁ Barbora Ing. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 585 719 270 barbora.nechvatalova@khsolc.cz

Krajská veterinární správa - oddělení veterinární hygieny Přerov

Wurmova 606/2, 750 00 Přerov
telefon: 724347828
e-mail: m.dvorakova.kvsm@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_PR https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_PR

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DVOŘÁKOVÁ Michaela MVDr. Wurmova 606/2, 750 00 Přerov Vedoucí oddělení veterinární hygieny Přerov 724 347 828 m.dvorakova.kvsm@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
telefon: 602510612
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/ http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRÁZDOVÁ Hana MVDr. Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc ředitelka sekce KVS SVS pro Olomoucký kraj 602 510 612 h.brazdova.kvsm@svscr.cz

Obec Suchonice

Suchonice 29, 783 57
telefon: 585 957 179
e-mail: starosta@suchonice.cz
www: https://www.suchonice.cz/ https://www.suchonice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RŮŽIČKOVÁ Jitka Obecní úřad Suchonice 29 starostka 585 957 179 starosta@suchonice.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
telefon: 585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BALÁŠ Lubomír Ing. Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720 ředitel krajského úřadu 585 508 888 l.balas@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508402
e-mail: j.hejlova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJLOVÁ Jitka Mgr. Ing. Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 vedoucí odboru ŽP a zemědělství 585 508 402 j.hejlova@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508395
e-mail: l.michalova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MICHALOVÁ Lucie Mgr. Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení vodního hospodářství 585 508 395 l.michalova@olkraj.cz

Magistrát města Přerov

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov
telefon: 581268111
e-mail: posta@prerov.eu
www: http://www.prerov.eu http://www.prerov.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRÁNA Petr Ing. nám. T. G. Masaryka 2, 750 11 Přerov primátor 581 268 410 primator@prerov.eu

Magistrát města Přerov - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
telefon: 581268232
e-mail: pavel.julis@prerov.eu
www: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi/ https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JULIŠ Pavel RNDr. Bratrská 709/34, 750 11 Přerov vedoucí Odboru stavebního úřadu a ŽP 602 788 236 581 268 232 pavel.julis@prerov.eu

Magistrát města Přerov - oddělení vodního hospodářství a zemědělství

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
telefon: 581268231
e-mail: ivana.hribova@prerov.eu
www: https://www.prerov.eu/redakce/index.php?clanek=444&slozka=1916&lanG=cs&subject=1&short=odbor&sodbor=343 https://www.prerov.eu/redakce/index.php?clanek=444&slozka=1916&lanG=cs&subject=1&short=odbor&sodbor=343

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HŘIBOVÁ Ivana Ing. Bratrská 709/34, Přerov 750 11 vedoucí odd. vod. hosp. a zemědělství 581 268 231 ivana.hribova@prerov.eu

Obec Kokory

Kokory č.p. 57, 751 05 Kokory , Kokory
telefon: 581746253
fax: 581746114
e-mail: starosta@obeckokory.cz
www: http://www.obeckokory.cz/ http://www.obeckokory.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HABÁŇOVÁ Jana Ing., MBA Kokory 57, 751 05 Kokory starostka 724 129 039 581 746 253 starosta@obeckokory.cz
KOSTIHA Petr Ing. Kokory 57, 751 05 Kokory místostarosta 724 633 320 581 746 253 mistostarosta@obeckokory.cz

Magistrát města Přerov - Oddělení ochrany a krizového řízení

Smetanova 7, 75011 Přerov
telefon: 581268710
e-mail: tomas.stanek@prerov.eu
www: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/kancelar-primatora/podrobna-struktura-odboru-kancelare-primator http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/kancelar-primatora/podrobna-struktura-odboru-kancelare-primator

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HUBÍK Ivo Ing. Bratrská 34, Přerov úředník (odd. kriz. řízení) 581 268 711 ivo.hubik@prerov.eu

INNOGY, s. r. o. - pobočka Přerov

Palackého 2820/27, 75002 Přerov
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=197 https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=197

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

E.ON Česká republika, s.r.o. - EG.D Brno

Jakubské náměstí 129, 602 00 Brno
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

ČEZ Distribuce, a.s. - Poruchová služba

28. října 21, 703 00 Ostrava
telefon: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cez.cz/cs/kontakty.html https://www.cez.cz/cs/kontakty.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Šířava 482/21, 750 02 Přerov
telefon: 581299111,800167427(poruchy)
e-mail: reditelstvi@vakpr.cz
www: https://www.vakprerov.cz/kontakty-z.html https://www.vakprerov.cz/kontakty-z.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DISPEČINK VaK Přerov Šířava 482/21, 750 02 Přerov 581 202 094 581 299 158 dispecink@vakpr.cz

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov
telefon: 723 730 664
e-mail: sujih@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-jih https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-jih

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZAVADIL Michal DiS. Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov vedoucí provozu 582 406 009 zavadil@ssok.cz

Správa silnic Olomouckého kraje

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
telefon: 585170311
e-mail: ssok@ssok.cz
www: http://www.ssok.cz http://www.ssok.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÝ Ivo Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc technický náměstek 585 170 336 cerny@ssok.cz
ŽIVURA Petr Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc kriz. řízení, ekolog, energetik, vodohospodář 585 170 339 zivura@ssok.cz

Cestmistrovství Přerov

Tovačovská 974, 751 52 Přerov
telefon: 581286235
e-mail: dispecer.prerov@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/cestmistrovstvi-prerov https://www.ssok.cz/kontakty/cestmistrovstvi-prerov

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NEVEČEŘAL Stanislav Bc. vedoucí cestmistrovství 581 286 239 neveceral@ssok.cz