Povodňový plán obce ČelechovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Čelechovice 38, 751 03 Brodek u Přerova
Tel: 581 746 003 (pouze v úterý od 17,00 - 18,00 hod.), 602 514 387
E-mail: obec@celechovice.cz
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2
Tel: 581 268 111
E-mail: posta@prerov.eu

Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí: RNDr. Pavel Juliš
Tel: 581 268 232, 602 788 236
E-mail: pavel.julis@prerov.eu

Vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství: Ing. Ivana Hřibová
Tel: 581 268 534, 606 022 973
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor ŽP a zemědělství: Ing. Josef Veselský
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství: Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra