Povodňový plán obce ČelechoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Funkce Jméno Adresa (neveřejná)
Telefon

Mobil (neveřejný)

Předseda PK Zbyněk Pochyla 581 746 003
Člen PK David Šimoník --

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Funkce Jméno Adresa (neveřejná)
Telefon

Mobil (neveřejný)

Předseda PK Zbyněk Pochyla 581 746 003
Člen PK Petr Šimoník --

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa

Telefon (neveřejný)

TATRA 805, čerpadlo PS-12 SDH Čelechovice Petr Šimoník Čelechovice 38
3 x traktor Prostředky soukromých zemědělců -- --

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Čelechovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon (neveřejný)

Ubytovací kapacita
Obecní úřad místo ubytování/shromáždění Čelechovice 38 Zbyněk Pochyla  --