Povodňový plán obce ČelechoviceHydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čelechovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Základní údaje o vodních tocích na území obce Čelechovice

Obec Čelechovice se nachází v povodí Moravy. Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Olomouce přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR). 

Územím obce protéká říčka Kopřivnice pramenící jižně od intravilánu obce Suchonice. Kopřivnice ústí zleva do Olešnice. Řeka Olešnice (Kokorka) pramení západně od intravilánu k. ú. Kozlov (Libavá) v nadmořské výšce 620 m. Délka toku činí cca 28,4 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Olešnice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Kokory, Olešnice 5,8 0,497 6,54 17,6 23,7 40,6 49,2

 

 

Vodní toky na území obce Čelechovice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Čelechovice

Přehled vodních děl na území obce Čelechovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Čelechovice se nenachází žádné vodní dílo.