Povodňový plán obce ČelechovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Čelechovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM033763/2015-219/Ro; ze dne 27. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/112487/2015/VacJ ; ze dne 08. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2021
offline verze 30. 11. 2021
digitalizovaná verze 30. 11. 2021
databáze POVIS 30. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i