Povodňový plán obce ČelechoviceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přerov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Čelechovice.

Osoby na území obce Čelechovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Pro evakuaci obyvatel byla stanovena následující evakuační trasa, která vede podél hlavní cestě v obci (včetně slepé ulice vedoucí k OÚ, kde se nachází evakuační místo obce) směrem na Kokory (sil. č. 43616). Jedná se pouze o evakuační trasu, nikoliv o dopravní objíždku z důvodu dopravního omezení způsobeného zaplavením komunikace. Organizace dopravní situace bude řešena v součinnosti s Policií ČR na základě vyhodnocení situace.
Dopravní omezení na území obce Čelechovice
Objízdné trasy na území obce Čelechovice

 


Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.