Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Štítná nad Vláří - Popov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Vedoucí provozu: Tomáš Macháček, DiS.
Tel.: 571 425 225
E-mail: provozhradiste@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Štítná nad Vláří - Popov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vlára 10100138 4-21-08-0630-0-00, 4-21-08-0650-0-00
Zelenský potok 10101627 4-21-08-0640-0-00
Tuřičský potok  10192104 4-21-08-0650-0-00
Stránský potok 10193576 4-21-08-0650-0-00
Bezejmenný tok 10204329 4-21-08-0650-0-00
Bezejmenný tok 10189780 4-21-08-0630-0-00
Bezejmenný tok 10206434 4-21-08-0630-0-00
Bezejmenný tok 10187410 4-21-08-0650-0-00
Bezejmenný tok 10440255 4-21-08-0630-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedení: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Štítná nad Vláří - Popov:
Ing. Veronika Šenovská
Tel.: 956 957 414, 725 129 669
E-mail: veronika.senovska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Štítná nad Vláří - Popov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kochavecký p.= LP č. 34 Zelenského potoka v km 3,4 10203510 4-21-08-0640-0-00
Vápenický p. =pp č.1 Zlelenského p. v km 1,6 10188707 4-21-08-0640-0-00
Havránkův p.=lp č.10 Vláry 10198834 4-21-08-0630-0-00
PP č. 11 Havránkového p. v km 0,3 10189750 4-21-08-0630-0-00
pp č. 5 Vápenického p. v km 1,3 10188742 4-21-08-0640-0-00
pp č. 2 Vápenického p. 10201915 4-21-08-0640-0-00
LP č. 15 Havránkova p. 10197637 4-21-08-0630-0-00
LP č. 30 Zelenského p. v km 5,0 10197423 4-21-08-0640-0-00
PP č. 37 Kochaveckého p. 10200835  4-21-08-0640-0-00
LP č. 25 Zelenského potoka v km 5,9 10195262 4-21-08-0640-0-00
lp č. 27 Zelenského p. v km 5,6 10206764 4-21-08-0640-0-00
pp č. 18 Zelenského p. v km 4,3 10205742 4-21-08-0640-0-00
pp č.6 pp č. 5 Vápenického p. v km 1,3 10202853 4-21-08-0640-0-00
pp č. 22 Zelenského p. v km 6,3 10187286 4-21-08-0640-0-00
PP č. 36 Kochaveckého p. 10197717 4-21-08-0640-0-00
p č. 33 lp č. 30 Zelenského p. v km 5,0 10203906 4-21-08-0640-0-00
LP č. 16 LP č. 15 Havránkova p. 10195183 4-21-08-0630-0-00
Bezejmenný tok 10191302 4-21-08-0630-0-00
lpč. 11 pp č. 5 Vápenického p. v km 1,3 10204033 4-21-08-0640-0-00
lpč. 10 pp č. 5 Vápenického p. v km 1,3 10204478 4-21-08-0640-0-00
lp č. 29 lp č. 27 Zelenského p. v km 5,6 10202929 4-21-08-0640-0-00