Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Mgr. Jana Machučová
Kateřina Struhařová

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Václav Holba
Václav Hrnčiřík
Pavel Šuráň

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba       Telefon (neveřejný)
nákladní automobil, traktor OÚ Štítná nad Vláří

Josef Fojtík, Václav Hrnčiřík 

nákladní automobily, nakladače a autojeřáby Javorník-cz s.r.o. Josef Zvonek
nákladní automobily, nakladače a stavební materiál BEKOS stavby s.r.o. Adam Běhunčík
stavební materiál BELIT s.r.o. Stanislav Liška 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Štítná nad Vláří - Popov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Místo ubytování Štítná nad Vláří 415, 
763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Pavel Šuráň 100 --
Základní škola Místo ubytování/stravování Štítná nad Vláří 417, 
763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Mgr. Josef Hnaníček  100 200

Hasičská zbrojnice

Místo ubytování/stravování Popov 20,
763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Václav Hrnčiřík 50 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Jednota COOP Štítná n. Vláří 74, 
763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Jindřiška Petrů

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská a.s. Tovární 41, 779 00 Olomouc Ing. Pavel Šerý 577 131 280