Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Tel.: 577 336 113, 577 336 125
E-mail: evidence@stitna-popov.cz, starosta@stitna-popov.cz 
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Tel.: 577 311 111
E-mail: podatelna@mu-vk.cz

Odbor stavební
Vedoucí odboru - Ing. Alois Oliva
Tel.: 577 311 103, 731 679 886
E-mail: oliva@mu-vk.cz

Vodní hospodářství

Referentka -
 Bc. Monika Marcaníková
Tel.: 577 311 101
E-mail: marcanikova@mu-vk.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz