Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-Popov



Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Valašské Klobouky.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Štítná nad Vláří - Popov.

Osoby na území obce Štítná nad Vláří - Popov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě rozvodnění řeky Vláry nebo Zelenského potoka může dojít k zatopení silnice II/495 ve východní části obce v blízkosti jejich soutoku. Tím dojde k omezení dopravy směrem na město Brumov - Bylnice. První možnou objízdnou trasou je silnice II/495 směrem na Slavičín, poté po silnici III/49520 přes obec Divnice až na křižovatku se silnicí II/494, po které dále do města Valašské Klobouky a nakonec do Brumova - Bylnice po silnici I/57. Tato objížďka může být znemožněna rozlitím vodních toků Říka nebo Brumovka. V tom případě lze využít objízdnou trasu vedoucí po silnici II/495 do obce Slavičín, poté po silnici II/488 do obce Haluznice, odtud po silnici II/494 do města Valašské Klobouky a do Brumova - Bylnice po silnici I/57. Tato objížďka může být znemožněna v případě rozlití Brumovky na silnici I/57 nebo řeky Vláry v obci Vlachovice na silnici II/494. 
Dopravní omezení na území obce Štítná nad Vláří - Popov
Objízdné trasy na území obce Štítná nad Vláří - Popov

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.