Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Tel.: 737 444 469 (starostka)
E-mail: starosta@stitna-popov.cz 
Masarykovo náměstí 189, 766 17 Valašské Klobouky
Tel.: 577 311 112, 724 396 397 (tajemník PK)
E-mail: belaska@mu-vk.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.