Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovHladinoměry - Štítná nad Vláří-Popov

Bohuslavice nad Vláří (Vlára)

Hlásný profil kat. C s ultrazvukovou sondou se nachází v obci Bohuslavice nad Vláří, na mostě přes řeku Vláru, říční kilometráž 15,7. Provozovatelem hladinoměru je obec Jestřabí.

Popov (Vlára)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Moravy, s. p.  se nachází na levém břehu řeky Vláry na říčním kilometru 9,74. 

Štítná nad Vláří - Popov (Zelenský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn před obcí za soutokem Vápenického a Zelenského potoka. Profil je vybaven ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Provozovatelem je obec Štítná nad Vláří - Popov.