Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Štítná nad Vláří-Popov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM18537/2015-219/Ju; ze dne 13. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001633/2015; ze dne 15. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Klobouky, Odbor životního prostředí 
Č. j.: MUVK/11232/2015; ze dne 24. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 03. 2023
offline verze 07. 03. 2023
digitalizovaná verze 07. 03. 2023
databáze POVIS 07. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i