Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovSrážkoměry - Štítná nad Vláří-Popov

Brumov

Srážkoměrná stanice určená pro měření pouze dešťových srážek. Nachází se na střeše vodoměrné stanice u mostu přes řeku Brumovku. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Brumov-Bylnice

Srážkoměr města je umístěn na střeše kulturního domu. Nachází se v nadmořské výšce cca 322 m n. m. Provozovatelem stanice je město Brumov-Bylnice.

Jestřabí

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na budově prodejny se smíšeným zbožím - v severní části obce Jestřabí na č. p. 128. Provozovatelem je obec Jestřabí.

Popov

Srážkoměr je umístěn v severní části obce v blízkosti řeky Vláry. Provozovatelem stanice je povodí Moravy, s. p.

Rokytnice

Srážkoměr je umístěn na střeše zázemí fotbalového hřiště v obci Rokytnice. Provozovatelem stanice je obec Rokytnice.

Štítná nad Vláří - Popov

Srážkoměrná stanice, která se nachází v blízkosti č. p. 311. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.