Povodňový plán obce RyžovištěPOVODŇOVÝ PLÁN obce Ryžoviště

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/8297/2023; ze dne 06. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rýmařov, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 05. 2023
offline verze 03. 05. 2023
digitalizovaná verze 03. 05. 2023
databáze POVIS 03. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i