Povodňový plán obce RyžovištěSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ryžoviště a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Závod Opava 1, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku: 
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: krnov.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky na území obce Ryžoviště. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Polička 10213613 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10216563 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10212233 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10209339 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10215736 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10218207 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10212356 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10209880 2-02-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10211567 2-02-02-0220-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel.: 585 711 229
E-mail: 
provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. se nacházejí mimo zastavěnou oblast a významně neovlivňují odtokové poměry v intravilánu obce, ani v okolí jiné zástavby. Proto není potřeba v době povodní monitorovat tyto toky, žádat o vyjádření a udržovat průběžný kontakt se správcem toku.

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky na území obce Ryžoviště.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bystřice (do Moravy) 10100053 4-10-03-0920-0-00
Sitka (Huzovka) 10100114 4-10-03-0710-0-00
bezejmenný tok 10193495 4-10-03-0920-0-00
bezejmenný tok 10203574 4-10-03-0710-0-00
bezejmenný tok 10187134 4-10-03-0710-0-00
bezejmenný tok 10201218 4-10-03-0710-0-00
bezejmenný tok 10204010 4-10-03-0710-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedení: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Ryžoviště:
Jiří Mlčoušek
Tel.: 956 941 358, 724 523 968
E-mail: jiri.mlcousek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p. se nacházejí mimo zastavěnou oblast a významně neovlivňují odtokové poměry v intravilánu obce, ani v okolí jiné zástavby. Proto není potřeba v době povodní monitorovat tyto toky, žádat o vyjádření a udržovat průběžný kontakt se správcem toku.

Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky na území obce Ryžoviště.

Název vodního toku IDVT ČHP
PP Lomničky 10211319 2-02-02-0260-0-00
PP Lomničky 10390938 2-02-02-0260-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10215505 2-02-02-0220-0-00