Povodňový plán obce RyžovištěDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Eva Petrásková starostka 605 002 682
Libor Hrabčík místostarosta 736 248 155

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4) 

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Libor Hrabčík místostarosta 736 248 155

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon
OÚ Ryžoviště plovoucí čerpadlo, PS 18, CAS 20, PS 8 Libor Hrabčík

736 248 155

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ryžoviště

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična Shromáždění a nouzové ubytování a stravování Tovární 100 Eva Petrásková - starostka

605 002 682

150 150
Multifunkční dům Shromáždění a nouzové ubytování a stravování Tovární 99 Eva Petrásková - starostka

605 002 682

100 100
ZŠ a MŠ Ryžoviště Shromáždění a nouzové ubytování a stravování Rýmařovská 282 Mgr. Ivana Kapitánová - ředitelka 739 053 844 200 200 

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny - obecní úřad nám. Míru 105 Jana Hýžová 723 077 145

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
OÚ Ryžoviště nám. Míru 105 Libor Hrabčík 736 248 155