Povodňový plán obce RyžovištěPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

nám. Míru 105, 793 56 Ryžoviště
Tel.: 554 286 010
E-mail: starosta@ryzoviste.cz
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Tel.: 554 254 100
E-mail: podatelna@rymarov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Evžen Vaštík
Tel.: 554 254 312
E-mail: vastik.evzen@rymarov.cz


Vodoprávní úřad
Vedoucí oddělení - Ing. Lucie Larišová, PhD.
Tel.: 554 254 310
E-mail: larisova.lucie@rymarov.cz

28. října 117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz