Povodňový plán obce RyžovištěHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Ryžoviště

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ryžoviště a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Ryžoviště je Polička. Číslo hydrologického pořadí 2-02-02-0220-0-00. Polička pramení východně od vrcholu Výšina, který následně obtéká a přes intravilán obce Ryžoviště se stáčí směrem k severu. V intravilánu obce protéká opevněným korytem (většinou z obou stran, lichoběžníkového tvaru) a překonává ho několik mostů a lávek. Katastr obce opouští v ř. km 2,94 a se levostranně vlévá do Moravice (v ř. km 77,62). Délka toku je 7,26 km. 

Podélný sklon vodního toku Polička


Vodní toky na území obce Ryžoviště


Základní údaje o vodních dílech na území obce Ryžoviště

Přehled vodních děl na území obce Ryžoviště naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Ryžoviště se nachází pouze jedna menší vodní nádrž, která se nachází na bezejmenném toku (IDVT: 10216563). Jedná se o průtočnou nádrž, která se vybavena bezpečnostním přepadem.