Povodňový plán obce PodolíZabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Jihomoravského kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky obce, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Šlapanice.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz cisteren prostřednictvím VAS a.s. Pozořice 
Kontakt: Jaroslav Šmerda, tel.: 544 250 023, 606 723 176

Náhradní zdroj potravinMotorest Rohlenka
Kontakt: Jaromír Klíč, tel.: 724 148 983

Náhradní zdroj potravinSupermarkety v okolí (Šlapanice, Brno MČ Slatina, Líšeň)
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace