Povodňový plán SO ORP ProstějovSouvisející povodňové plány

Níže na stránce naleznete odkazy na již vytvořené digitální povodňové plány kraje, ČR, sousedních ORP a příslušných obcí.

Povodňové plány nadřazených celků:

Digitální povodňový plán Olomouckého kraje:
https://dpp.olkraj.cz/pub_cz071/index.html

Digitální povodňový plán České republiky:
http://www.dppcr.cz/

 Povodňové plány sousedních ORP:

SO ORP Konice

 Povodňové plány obcí v SO ORP Prostějov: