Povodňový plán obce PivínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Pivín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy,s. p.
Č. j.: PM-29882/2021/5419; ze dne 27. 07. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 110658/2021 40; ze dne 01. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 08. 2021
offline verze 02. 08. 2021
digitalizovaná verze 02. 08. 2021
databáze POVIS 02. 08. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i