Povodňový plán SO ORP ProstějovEvidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

 

Evidenční listy hlásných profilů kategorie A

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Plumlov (Hloučela)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Opatovice (Malá Haná)

 

Evidenční listy hlásných profilů kategorie B

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Otaslavice (Brodečka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Stražisko (Romže)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Klopotovice (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Vrchoslavice (velká Haná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Vyškov (Haná)

 

Evidenční listy hlásných profilů kategorie C

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Olšany u Prostějova (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Otaslavice (Brodečka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Stařechovice (Český potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Čechy pod Kosířem (Český potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kelčice (Dobrochovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrchoslavice (Haná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Mostkovice (Hloučela)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Prostějov, Vrahovická ul. (Hloučela)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vranovice (Kelčický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bedihošť (Romže)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Držovice (Romže)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Otonovice (Romže)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Laškov – část Krakovec (Šumice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Určice (Určický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Němčice nad Hanou (Žlebůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrbátky – Dubany (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrbátky – Štětovice (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrbátky (bezejmenný tok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Smržice – ul. Blíšťka (Český potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Smržice – ul. Koupelky (Český potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Smržice (občasný levostranný přítok Českého potoka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kelčice (Dobrochovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Určice – most na hl. komunikaci u domu č. p. 12 (Určický potok)