Povodňový plán SO ORP ProstějovPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Prostějov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-39298/2021/5419; ze dne 16. 09. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Č. j.: KUOK 91396/2021; ze dne 05. 10. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 10. 2021
offline verze 18. 10. 2021
digitalizovaná verze 18. 10. 2021
databáze POVIS 18. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i