Povodňový plán obce VrchoslavicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vrchoslavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-36734/2020/5419; ze dne 20. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 139756/2020 40; ze dne 25. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 11. 2020
offline verze 19. 11. 2020
digitalizovaná verze 19. 11. 2020
databáze POVIS 19. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i