Povodňový plán obce DoloplazyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Doloplazy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-36558/2020/5419; ze dne 21. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 126191/2020 40; ze dne 19. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 11. 2020
offline verze 23. 11. 2020
digitalizovaná verze 23. 11. 2020
databáze POVIS 23. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i