Povodňový plán obce NivaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Niva

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-24666/2021/5419; ze dne 22. 06. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/117715/2021; ze dne 30. 07. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/2146/2021 40; ze dne 02. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 06. 2024
offline verze 13. 06. 2024
digitalizovaná verze 13. 06. 2024
databáze POVIS 13. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i