Povodňový plán obce Ochoz u BrnaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ochoz u Brna a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Ředitelka závodu - Ing. Marie Kutílková
Tel.: 565 382 602
E-mail:
sekretariatzd@pmo

Přímý výkon správy toku:

Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno-Komárov
Vedoucí provozu - Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán jediný vodní tok, který na území obce Ochoz u Brna spravuje Povodí Moravy, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
Říčka (Zlatý potok) 10100107 4-15-03-0920-0-00, 4-15-03-0940-0-00, 4-15-03-0960-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 201, mob.: 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 208 - příslušný správce VT na území obce:
Jana Marková
Tel.: 956 952 408, mob.: 725 129 525
E-mail: jana.markova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Ochoz u Brna, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hostěnický potok 10205794 4-15-03-0950-0-00
Časnýř 10197352 4-15-02-1080-0-10
Ochozský potok 10204608 4-15-03-0930-0-00
PP Říčky v km 29,0 10186373 4-15-03-0920-0-00
PP Říčky v km 27,2 10206857 4-15-03-0920-0-00
LP Obeckého potoka v km 0,9 10195488 4-15-02-1080-0-10
PP Říčky v km 27,8 10185797 4-15-03-0920-0-00
LP Obeckého potoka v km 0,65 10200316 4-15-02-1080-0-10
PP Říčky v km 24,2 10202627 4-15-03-0960-0-00
PP PP Říčky v km 29,0 10194378 4-05-03-0920-0-00
PP Říčky v km 22,2 10197788 4-15-03-0960-0-00
PP LP Obeckého potoka v km 0,9 10187925 4-15-02-1080-0-10