Povodňový plán obce Ochoz u BrnaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Ochoz u Brna

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/004586/2020; ze dne 09. 02. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-35698/2020/5419; ze dne 10. 08. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/80365-20/BER; ze dne 20. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2023
offline verze 18. 12. 2023
digitalizovaná verze 18. 12. 2023
databáze POVIS 18. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i