Povodňový plán obce Ochoz u BrnaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný) Mobil
Jana Janková --
Radka Sojková --
Eva Drochytková -- 602 554 993

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
František Šlof
Miroslav Blatný
Leoš Kmeťo

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)

přenosné plovoucí čerpadlo PH-Mamut-2400,

vodní benzinové čerpadlo Honda WB 30,

PPS 12, pracovní nářadí, elektrocentrála

Obec Ochoz u Brna Obecká 440/4 Miroslav Blatný

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ochoz u Brna

Místo Adresa Kontaktní osoba (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Ubyt. kap.
Sokolovna Na Bráně 325/1 30
Orlovna Na Pile 233 25
ZŠ Ochoz u Brna Brněnská 75/8 13
MŠ Ochoz u Brna Školní 200/4 12

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Můj obchod Náves 89/6 Dalibor Prokop 602 757 765
Rohlik.cz e-shop zakaznici@rohlik.cz 800 730 740

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
VaS a. s., divize Brno-venkov U Vlečky 695, Pozořice Karel Vítek 606 702 169
Můj obchod Náves 89/6 Dalibor Prokop 602 757 765