Povodňový plán obce Ochoz u BrnaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ochoz u Brna 17/2, 664 02 Ochoz u Brna 
Tel.: 544 212 720
E-mail: obec@ochozubrna.cz
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel.: 533 304 315
E-mail: posta@slapanice.cz

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
- Ing. Rostislav Beránek

Tel.: 533 304 750
E-mail:
beranek@slapanice.cz

Oddělení vodního hospodářství

Referent oddělení - Ing. Pavel Škrla
Tel.: 553 304 761
E-mail: skrla@slapanice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí 
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Ing. Eva Moučková

Tel.: 541652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz